ΡΟΗ

ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΕΝΟΥ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 53ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

| ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 53ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ

Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2014

ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΕΟΝ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης δια του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων θέτει σε λειτουργία σε όλους τους νομούς της χώρας Σχολές Γονέων.
Σκοπός των Σχολών Γονέων είναι η στήριξη των γονέων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, προσφέροντας στους γονείς και στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον γνώσεις και ευκαιρίες για προβληματισμό.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης, σε μελλοντικούς γονείς, γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες, εκπαιδευτικούς, ενήλικες τρίτης ηλικίας, ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.

Τα προγράμματα που παρέχονται στις Σχολές Γονέων είναι τα εξής:
1. Σύγχρονη οικογένεια, διάρκειας 50 ωρών
2. Σύνδεση σχολείου-οικογένειας, διάρκειας 50 ωρών
3. Αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών σε άτυπα περιβάλλοντα μάθησης, διάρκειας 25 ωρών
4. Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα, διάρκειας 25 ωρών
5. Συμβουλευτική σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, διάρκειας 25 ωρών


Οι βασικές θεματικές ενότητες που αναπτύσσονται στα τμήματα των παραπάνω προγραμμάτων είναι:
         Δομή και λειτουργία της ελληνικής οικογένειας
         Προσαρμογή του παιδιού στο σχολείο
         Υγεία και ασφάλεια στο χώρο της οικίας, του σχολείου και χώρων παιδικής αναψυχής.
         Εξάρτηση από καπνό, αλκοόλ, ναρκωτικά
         Οδική συμπεριφορά και ασφάλεια
         Θέματα διατροφής
         Σημασία της σωματικής άσκησης
         Υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας
         Σεξουαλική Αγωγή
         Τρίτη ηλικία και οικογένεια
         Διαχείριση ελεύθερου χρόνου
         Χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
         Επαγγελματικός Προσανατολισμός
         Κατανάλωση και Διαφήμιση
         Οικογενειακός Προϋπολογισμός
         Συνεργασία εκπαιδευτικού-γονέων- παιδιού
         Εκπαιδευτικοί, οικογένεια και διάγνωση κλίσεων
         Προώθηση της ισότητας των φύλων
         Προβλήματα συμπεριφοράς μαθητών/τριών
         Συνεργασία γονέων-μεταναστών
         Ψυχολογική Υποστήριξη
         Αγωγή Υγείας
         Συμβουλευτική Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες
         Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια

Για να λειτουργήσει στο συγκρότημα Σχολή Γονέων απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμμετοχή τουλάχιστον 16 ατόμων.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να δημιουργηθεί Σχολή Γονέων στο χώρο του σχολείου παρακαλούμε πολύ να συμπληρώσετε την απαιτούμενη αίτηση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα και να την παραδώσετε στους διευθυντές των σχολείων.  

... Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ - Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Τα φυτοφάρμακα που βάζουν οι άνθρωποι στα δέντρα και στα φυτά για να καταπολεμήσουν τις ασθένειές τους, κάνουν πολύ κακό στη γη.
Προκαλούν ρύπανση του εδάφους, ρύπανση του αέρα και μόλυνση του νερού. Επίσης διαταράσσουν το οικοσύστημα του πλανήτη, προκαλούν μείωση οξυγόνου, αλλοίωση της χλωρίδας και της πανίδας με συνέπεια να προκαλούνται προβλήματα στην υγεία των ανθρώπων και τα τρόφιμα να μην είναι υγιεινά.
Γι αυτό οι άνθρωποι πρέπει να σταματήσουν να βάζουν φυτοφάρμακα με τόσα βλαβερά υλικά.
Σημαντικά πρόβλημα που προκαλούν οι άνθρωποι στο φυσικό περιβάλλον είναι το κόψιμο των δέντρων. Τα φύλλα τους βοηθούν στη δημιουργία του οξυγόνου επειδή έχουν χλωροφύλλη. Όταν κόβονται τα δέντρα υπάρχει έλλειψη οξυγόνου.

Εμείς οι άνθρωποι αντί να κόβουμε τα δέντρα πρέπει να τα φυτεύουμε. Εάν ο καθένας μας φυτέψει ένα δέντρο, η ζωή μας θα βελτιωθεί, ο αέρας θα γίνει πιο καθαρός, η ρύπανση και το φαινόμενο του θερμοκηπίου θα μειωθούν.
Επομένως για να προστατεύσουν το φυσικό περιβάλλον και τη ζωή τους οι άνθρωποι δεν πρέπει να χρησιμοποιούν φυτοφάρμακα, ούτε να κόβουν τα δέντρα.

 Δημήτρης και Χάρης Ε1

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ