ΡΟΗ

ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΕΝΟΥ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 53ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

| ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 53ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ

Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 - 2015

Θέμα: «Προγραμματισμός λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος για το σχολικό έτος 2014-2015»

           
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το με αριθμό Φ.50/107/83799/Γ1/28-5-2014 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή των μαθητών/τριών στο ολοήμερο πρόγραμμα είναι η προσκόμιση βεβαίωσης εργασίας ή ανεργίας των γονέων/κηδεμόνων.
Παρακαλούνται όσοι/όσες γονείς/κηδεμόνες επιθυμούν να φοιτήσουν τα παιδιά τους στο ολοήμερο πρόγραμμα να συμπληρώσουν την Αίτηση – Δήλωση Γονέα/Κηδεμόνα (1), για κάθε παιδί που φοιτά στα σχολεία χωριστά (αδέλφια χωριστά), προσκομίζοντας παράλληλα και τις απαιτούμενες βεβαιώσεις εργασίας ή ανεργίας και να τις παραδώσουν στους εκπαιδευτικούς των τάξεων.
Ενδιάμεση αποχώρηση των μαθητών γίνεται μετά από το τέλος κάθε διδακτικής ώρας (14.00, 14.40, 15.30), σύμφωνα με τη δήλωση σας, ενώ οι αιτήσεις εγγραφής θα υποβληθούν στο αρμόδιο γραφείο μέχρι τις 20-6-2014. Κατά συνέπεια σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης αίτησης εγγραφής, μετά τις 20-6-2014, απαιτείται η γραπτή έγκριση της Δ/ντριας Π.Ε. Νομού Ηρακλείου για τη φοίτηση των μαθητών. Σύμφωνα με οδηγίες που μας έχουν σταλεί θα πρέπει να συμπληρώσουμε και να υποβάλουμε έως τις 27-6-2014, στη Διεύθυνση Π.Ε. ονομαστική κατάσταση των εγγραφέντων μαθητών στο Ολοήμερο, με τη διεύθυνση κατοικίας και το τηλέφωνό τους, στοιχεία τα οποία θα περαστούν και στο ηλεκτρονικό σύστημα μέχρι τις 27-6-2014.
Σας ευχαριστούμε και παράλληλα σας παρακαλούμε να τηρηθούν αυστηρά οι παραπάνω προθεσμίες, ώστε να αποσταλούν τα ζητούμενα στοιχεία.
Πληροφορίες: 2810 283970

                                                                                                              Οι Διευθυντές των Σχολείων 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ