ΡΟΗ

ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΕΝΟΥ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 53ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

| ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 53ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ

Σάββατο, 11 Ιουνίου 2016

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΙΑΣ

Στο τέλος κάθε σχολικού έτους, η παρουσίαση και διάχυση των αποτελεσμάτων των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων δίνει την ευκαιρία σε εκατοντάδες εκπαιδευτικούς και μαθητές να βρεθούν όλοι μαζί και να επικοινωνήσουν τα όσα πολύτιμα συμπεράσματα προέκυψαν μέσα από την πολύμηνη έρευνα
Σε ανακοίνωση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, Ν. Γιγουρτάκη αναφέρεται:

"To εκπαιδευτικό περιβάλλον στον 21ο αιώνα έχει ανάγκη από καλές πρακτικές και μέτρα ενίσχυσης της μαθητικής δημιουργίας για να αναβαθμίσει την ποιότητα της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα. «Μια αρμονική εκπαίδευση πρέπει να είναι σε θέση να συμφιλιώνει την εγγενή στην επιστημονική σκέψη οικουμενικότητα με το σχετικισμό που διδάσκουν οι ανθρωπιστικές επιστήμες, οι οποίες ενδιαφέρονται για το πλήθος και την ποικιλότητα των τρόπων ζωής, των γνώσεων και των πολιτισμικών ευαισθησιών», σύμφωνα με τον Μπουρντιέ. Η ανάγκη για ένα σχολείο ανοικτό στην κοινωνία και τις εξελίξεις της και η ευαισθησία για τις ανάγκες των μαθητών για ανατροπή της σχολικής ρουτίνας με στόχο, τόσο την ενεργοποίηση και την ανάπτυξη της ατομικής πρωτοβουλίας και ελευθερίας, όσο και τη συλλογική υπευθυνότητα και συνεργασία, γνωρίσματα του ενεργού πολίτη, οδήγησε το Υπουργείο Παιδείας στην θεσμοθέτηση εγκεκριμένων Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων). Ως τέτοια ορίζονται τα Προγράμματα που υλοποιούνται στα σχολεία, μετά το πέρας του ωρολογίου προγράμματος, ως μία δημιουργική διαδικασία που έχει ως στόχο την προώθηση του πολιτισμού, της πρόληψης, της οικολογικής συμπεριφοράς και την καλλιέργεια της αισθητικής μέσα από την έρευνα, τη μελέτη και τη δημιουργία.

    Η παρουσίαση μεθόδων, πρακτικών και δυνατοτήτων που προσφέρουν τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων, ανοίγουν στο σχολείο και στην κοινότητα, προοπτικές να εξερευνήσουν, να πειραματιστούν, να συγκρίνουν, να αξιολογήσουν και τέλος να αναζητήσουν εναλλακτικές λύσεις, να καταγράψουν εμπειρίες και να αναλάβουν πρωτοβουλίες στο ενδοσχολικό, αλλά και στο κοινοτικό περιβάλλον. Ένα Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων δεν αποτελεί τυπικό μάθημα και διακρίνεται ως προς το θεματικό-περιορισμένο χαρακτήρα του γνωστικού αντικειμένου, ως προς την ομαδοσυνεργατική μέθοδο εργασίας και ως προς τη δομή, καθότι περιλαμβάνει μελέτη πεδίου και εργαστήρια θεματικών δραστηριοτήτων. Ωστόσο,  είναι επιθυμητή η σύνδεση με τα γνωστικά αντικείμενα των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών και τη διδακτέα ύλη των μαθημάτων τους.
    Ειδικότερα, η δραστηριότητα που αναπτύσσεται στα δευτεροβάθμια σχολεία του Ν. Ηρακλείου γύρω από τις τέχνες και την επιστήμη κατά τη διάρκεια του εκάστοτε σχολικού έτους, αγκαλιάζει τον άμεσο, αλλά και τον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο, αλλάζοντάς του, σε πολλές περιπτώσεις, την άποψη για το περιεχόμενο της σχολικής κουλτούρας, και κάνοντάς τον συμμέτοχο στα σχολικά δρώμενα. Για παράδειγμα, ο διάλογος των μαθητών με τις τέχνες στο πλαίσιο ενός Προγράμματος Πολιτιστικών Θεμάτων είναι το όχημα για την επίτευξη της επικοινωνιακής πολιτικής του σχολείου, καθώς θα επιτρέψει την ανανέωση, τη συγκίνηση, τον ενθουσιασμό και τη σύνθεση, παρέχοντας στην κοινότητα την κατανόηση, τη συνεργασία, την ανάπτυξη κλίματος εμπιστοσύνης, την ενημέρωση, τη συμμετοχή προς όφελος των μαθητών και του σχολικού περίγυρου.
    Κατά το τρέχον σχολικό έτος Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων πραγματοποιούνται σε εβδομήντα ένα (71) δευτεροβάθμια σχολεία του Ν. Ηρακλείου, ενώ συμμετέχουν σε αυτά πεντακόσιοι ογδόντα (580) εκπαιδευτικοί και επτά χιλιάδες (7.000) μαθητές. Η θεματολογία τους, μεγάλη σε εύρος, σύμφωνα με την Εγκύκλιο του Υπουργείου «καλύπτει το χαρακτήρα, τη φυσιογνωμία και την εξέλιξη της σύγχρονης εποχής». Στα Προγράμματα Αγωγής Υγείας οι μαθητές  ασχολούνται με τον εθελοντισμό, την οδική ασφάλεια, την άσκηση-υγεία-ψυχαγωγία, τη διατροφή, την ενδυνάμωση του εαυτού, την κοινωνική - συναισθηματική ανάπτυξη, την αγωγή του ενεργού πολίτη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία, την ποιότητα ζωής κ.ά. Στα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης οι μαθητές ασχολούνται με το αειφόρο σχολείο, το ενεργειακό ζήτημα, με το οικολογικό αποτύπωμα στο σχολείο και στο σπίτι, με το τοπικό περιβάλλον, τη διαχείριση φυσικών πόρων, με την έννοια της διατήρησης/υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος, τους περιβαλλοντικούς κινδύνους στην περιοχή τους, αλλά και ευρύτερα, με τα μνημεία, τα μονοπάτια-φυσικές διαδρομές, κ.ά. Στα Προγράμματα Πολιτιστικών Θεμάτων οι μαθητές δημιουργούν ταινίες μικρού μήκους, λέσχες ανάγνωσης, σχολικές βιβλιοθήκες, έντυπα, συμμετέχουν σε φωτογραφικές, θεατρικές, μουσικές ομάδες, αλλά και σε εικαστικά και χορευτικά εργαστήρια και ευαισθητοποιούνται σε θέματα μετανάστευσης, προσφυγιάς, ασύλου,  κ.ά.
    Τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων υποστηρίζονται από το αντίστοιχο Γραφείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου, με Υπεύθυνη την κα Αγγελική Ζαχαράτου, η οποία συνεργάζεται με κυβερνητικούς ή μη κυβερνητικούς φορείς, δημόσιους οργανισμούς, φορείς τοπικής ή περιφερειακής αυτοδιοίκησης, ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΚΠΕ κ.ά., μεριμνώντας για την πραγματοποίηση και διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων, εργαστηρίων, παρεμβάσεων από ειδικούς επιστήμονες εντός του σχολικού χώρου, ημερίδων/εσπερίδων, επετειακών εκδηλώσεων, που δημοσιεύονται στον τοπικό τύπο, προσφέροντας σε εκπαιδευτικούς και μαθητές ποιοτικά ερεθίσματα για περαιτέρω διερεύνηση και προβληματισμό σε μία σειρά θεμάτων που αντιστοιχούν στα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα. Μάλιστα, με πρωτοβουλία της Υπευθύνου, δραστηριοποιούνται τα τελευταία χρόνια, σε σχολεία του Ν. Ηρακλείου, δύο τοπικά θεματικά Δίκτυα Πολιτισμού, εγκεκριμένα από το ΥΠΠΕΘ, το Δίκτυο Grecoκαι το Δίκτυο Δημιουργικής Γραφής και Φιλαναγνωσίας με τίτλο: Ενοχλώντας τις λέξεις, τα οποία «εγκαινίασαν» έναν καινοτόμο πολιτισμικό σχεδιασμό που στοχεύει, μέσα από τον αρχικό ενθουσιασμό συμμετοχής και γνωριμίας εκπαιδευτικών και μαθητών διαφορετικών σχολικών μονάδων, να διευρύνει και να ενδυναμώσει τις συνεργασίες και να επιμορφώσει τους εμπλεκομένους στο πεδίο της αισθητικής, της συναισθηματικής, αλλά και της κοινωνικής αγωγής. Τα συγκεκριμένα Δίκτυα Πολιτισμού παρουσιάστηκαν στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών στο πλαίσιο του Συνεδρίου με θέμα «Τέχνη & Εκπαίδευση: Διδακτικές και Παιδαγωγικές προσεγγίσεις στο Σχολείο του 21ου αιώνα» που διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) και τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, τον Οκτώβριο 2015, στην Αθήνα.
    Στο τέλος κάθε σχολικού έτους, η παρουσίαση και διάχυση των αποτελεσμάτων των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων δίνει την ευκαιρία σε εκατοντάδες εκπαιδευτικούς και μαθητές να βρεθούν όλοι μαζί και να επικοινωνήσουν τα όσα πολύτιμα συμπεράσματα προέκυψαν μέσα από την πολύμηνη έρευνα που διεξήγαγαν και να μεταφέρει-προτείνει στην τοπική κοινότητα την «υιοθέτηση» στάσεων και συμπεριφορών που αφορούν στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον. Επιπρόσθετα, η παρουσίαση των δράσεων πολιτισμού από τους μαθητές ελευθερώνει την ενέργειά τους, το συναίσθημα και τη φαντασία τους μέσα από ποικίλα δρώμενα, έτσι ώστε κάτι καινούργιο, μία νέα εμπειρία γεννιέται κάθε φορά μέσα από την τέχνη και την ψυχή τους. Για το σχολικό έτος 2015-2016 η παρουσίαση των Προγραμμάτων με τίτλο: Made in Schoolπραγματοποιήθηκε ως εξής: τα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης παρουσιάστηκαν την Τρίτη 12 Απριλίου 2016, στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης. Τα Προγράμματα Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων παρουσιάστηκαν τη Δευτέρα 9 και Τρίτη 10 Μαΐου 2016, στην Αίθουσα Πειραματικού Θεάτρου του Πολιτιστικού Κέντρου του Δ. Ηρακλείου. Οι εκδηλώσεις αυτές ήταν ανοικτές στο κοινό.
  Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στο Αποθετήριο Εργασιών (http://dide.ira.sch.gr/sxoldra), στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου.

ΜΕ ΚΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΑΠ[ΟΧΑΙΡΕΤΑΕΙ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΤο εκπαιδευτικό προσωπικό και οι μαθητές   του 53ου και 54ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου, ΣΥΓΛΡΟΤΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ σας προσκαλούν στην  γιορτή λήξης της σχολικής  χρονιάς 2015-2016, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις  13 Ιουνίου 2016 και ώρα 19:00 στο προαύλιο του σχολείου.


Παρουσίαση γιορτής: 
Ευαγγέλου Στέλλα (Δασκάλα)
  Σαμαρά Νικολέτα (Νηπιαγωγός)

Συντελεστές γιορτής:
Διδασκαλία & σκηνική παρουσίαση χορών:
Μουρτζάκη Ευαγγελία (Εκπ/κος Φυσικής Αγωγής)
Χαραλαμπάκης Γιώργος (Εκπ/κος Φυσικής Αγωγής)

Διδασκαλία χορωδίας και ορχήστρας, ενορχήστρωση
και σκηνική παρουσίαση τραγουδιών:    
 Ζαχαριουδάκη Καλλιόπη (Εκπ/κος Μουσικής)
Πρόγραμμα γιορτής

«Τα κύματα της αγάπης»

  Τραγούδι χορωδίας « N’ αγαπάς»

 Τραγούδι χορωδίας « Όπου υπάρχει αγάπη»

 Χοροί από Δ’ τάξεις: Παναγιά (Λήμνος)
Ένα καράβι από τη Χίο (Χίος)
Τραγούδι χορωδίας « Μάνα γη »

Τραγούδι χορωδίας « Φτιάξε καρδιά μου το  δικό σου παραμύθι»

 Χοροί από Ε’ τάξεις: Καραβάς (Σάμος)
  Μαζωμένος (Μυτιλήνης)

Τραγούδι χορωδίας «Ξενιτεμένο μου πουλί»

Τραγούδι χορωδίας «Θαλασσάκι»

Χοροί από Στ’ τάξεις: Τσιμαντριανά κορίτσια (Λήμνος)   Πεντοζάλης (Κως)

 Τραγούδι χορωδίας «Σαν τον μετανάστη»

Τραγούδι χορωδίας «Υπάρχουν χέρια»ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ